suma: 0,00 zł do kasy
Zwroty i Reklamacje

 ZWROT TOWARU - prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 Maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), jeśli towar nie był używany i pozbawiony fabrycznego opakowania, kopiowany lub w żaden inny sposób zniszczony możesz go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane mailem na adres kontakt@exerion.pl lub pocztą na adres IQ POWER, ul. Kadetów 59 lokal 2, 03-987 Warszawa z dopiskiem ZWROT EXERION. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do wspomnianej powyżej Ustawy o Prawach Konsumenta.

3. Zwracany towar należy odsyłać niezwłocznie razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub innym dowodem sprzedaży z dołączoną adnotacją ZWROT PEŁNOWARTOŚCIOWEGO I KOMPLETNEGO TOWARU na nasz adres: IQ POWER, ul. Kadetów 59 lokal 2, 03-987 Warszawa.

4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z kosztami wysyłki do klienta - najniższe dostępne w ofercie, jeżeli Klient wybrał inna formę dostawy (droższą) różnicę musi pokryć sam. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

5. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą EXERION dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6. Koszt odesłania towaru przez Klienta do sklepu EXERION nie podlega zwrotowi, te koszty ponosi odsyłający.

 

GWARANCJA

1. Zamówiony produkt wysyłany jest do Ciebie wraz z dowodem zakupu (fakturą, paragonem, dowodem wpłaty lub dokumentem wydania z magazynu). Prosimy o zachowanie dowodu zakupu do czasu wygaśnięcia gwarancji. Standardowo gwarancja wynosi 12 miesięcy, w przypadkach gdy jest ona inna podane jest to w opisie produktu.

2. Jeśli zdarzy się, że wykryjesz wadę w zakupionym towarze, bardzo prosimy o skontaktowanie się z działem reklamacji, w sklepie EXERION mailowo na adres kontakt@exerion.pl lub telefonicznie z numerem +48 608 662 334

 

REKLAMACJA

1. Bardzo zależy nam na satysfakcji naszych klientów z dokonywanych zakupów w sklepie EXERION zawsze staramy się jak najszybciej rozwiązywać wszelkie tematy związane z pomocą techniczną, czy reklamacją zakupionych produktów.

2. Wszystkie zakupione produkty w naszym sklepie są objęte gwarancją, za wyjątkiem sytuacji kiedy jest to wprost określone inaczej w opisie produktu. Dzięki temu, w przypadku stwierdzenia wad technicznych, kupujący zawsze ma prawo do reklamacji. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wywołane mechanicznie lub w skutek nieumiejętnego posługiwania się przedmiotem lub powstałe na skutek działania sił zewnętrznych. Informujemy również, że zastrzegamy sobie prawo do nie przyjmowania przesyłek za pobraniem.

3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, od chwili otrzymania przesyłki przez serwis EXERION, jednak zawsze staramy się rozpatrywać je możliwie szybko. Aby nie narażać Państwa na dodatkowe koszty, przed wysłaniem uszkodzonego produktu prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@exerion.pl z dopiskiem REKLAMACJA lub telefoniczny z numerem +48 608 662 334

5. Wszystkie reklamacje towarów zakupionych w sklepie EXERION po ustaleniu konieczności takiego odesłania prosimy wysłać z dopiskiem REKLAMACJA na adres IQ POWER, ul. Kadetów 59 lokal 2, 03-987 Warszawa. Do przesyłki proszę dołączyć dowód zakupu oraz informacje dotyczące reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu rozwiązania reklamacji - naprawa, przecena lub zwrot towaru oraz dane kontaktowe i adresowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Powyższe informacje poza opisem reklamacji mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl